Původní vypouštěcí zařízení

Původní vypouštěcí zařízení