Konzumní rybolov.

Od příštího víkendu 18.8.2018 začínáme zkušební provoz konzumního rybolovu. Chytá se na prvním rybníce rybniční soustavy, o rozloze 3,5ha, stejně jako při zimním rybolovu. Rybník slouží přes vegeteční období čistě k produkci ryb, zejména k produkci kapra obecného.  
 
Letos je možno poprvé si přijít zachytat a koupit si nalovené kapry. 
Je to pro lidi, kteří si chtějí zachytat a ryby odkoupit. Žádné chyť a pusť!
 

Otvírací doba: O víkendu 8:00-18:00 

 
Pravidla: 
 
Po zaplacení poplatku 100kč/na den, je možno na hlavní hrázi rybníka, u bašty a na pláži, provádět rybolov. Ulovené tržní kapry nad 40 cm se uschovají do vezírku. Po ukončení rybolovu budou kapři zváženi a odkoupeni za 80kč/kg. Ryby je možno za poplatek nechat zpracovat.
 
V rybníce je možné chytit i násadu kapra, lína, amura a jiných druhů ryb, která se bude pouštět zpět do vody. Háčky bez protihrotu, zamačklí protihrot, šetrné zacházení s každou rybou, použivání nářadí k tomu určené jako podběrák, pean,pokud možno i podložka, vezírek je samozřejmostí.
 
Zpracování ryb: Zabití, vykrvení 5kč/ks
                         Trup (oškrabání, vykuchání, ostřihání ploutví, uřezání hlavy) 30kč/ks
                         Půlky 40kč/ks
 
V rybníce bylo na jaře nasazeno přes 2100 kusů násady o velikosti 0,4-1.25kg/ks, teď podle prubních odlovů se velikost pohybuje od 1,8-3,5kg/ks. Ryby jsou v průběhu pracovního týdne krmeny obilím a granulovanou směsí KP1.                         
  

Konzumní rybolov bude jen do 16.9. 2018 ! 

Žádáme zákazníky aby parkovali na označených místech.

Těšíme se na vaši návštěvu

 

 

Co se týče občerstvení (čaj+kafe) vše bude v podobě samoobsluhy jednotná cena 10kč/ks.

Aktuální dění na rybníku píši na titulní straně.

Jinak vše se odehrává na soukromem pozemku a vstup je povolen jen pro zákazníky (a jejich nejbližší doprovod manželka+děti apod.),jistě mě zasvědcení lidé chapou, člověk se poučil z předešlého roku.

  

Prosíme všechny naše hosty, aby parkovaly své vozidla na vyznačeném místě buď před stokou nebo za stokou po levé straně hlavně nejezdit podél růžového baráku. Je to opatření pro zachování dobrých sousedských vztahů s našími sousedy, jistě chápete.

 

VŠEM  CO SE NÁS ROZHODLI NAVŠTÍVIT BYCH POPŘÁL HODNĚ RYBÁŘSKÝCH ZÁŽITKU RELAX A VŠE CO K TOMU TO KONÍČKU PATŘÍ.

Jestli máte nějaké dotazy nebo podmětné návrhy pisněte nám mail. Děkuji

Rybářský řád pro lov na dírkách a přívlači

 

 • Osoba provádějící lov na dírkách a přívlači si musí při lovu počínat tak, aby neohrozila sebe ani ostatní přítomné osoby.
 • Každý vytvořený otvor lovící po opuštění místa řádně označí tak, že do otvoru v ledu vsune větvičku zeleného chvojí, aby bylo zřetelně vidět, kde se otvor v ledu nachází.
 • Jednotlivé otvory (dírky) musí být od sebe vzdáleny nejméně 3m, musí však brát zřetel na tlouštku ledu. Při přívlači nedohodnou-li se jinak, platí stejná vzdálenost.
 • Vstup na led je na vlastní nebezpečí!
 • Lov je povolen na jeden prut o jednom návazci s háčky bez protihrotů,stejné pravidlo platí i pro přívlač (háčky bez protihrotů)
 • Vylovování a vyháčkování je nutné v lovícím otvoru (dírce), aby nedošlo k popálení ryby o led, pokud si lovící nechce rybu ponechat. Ryby vytažené na led se již nesmí pouštět znovu do vody, ale lovec si je musí koupit.
 • Též při přívlači se ryba musí vyháknout ve vodě, pokud to není možné, musí s ní být šetrně zacházeno, tak aby nedošlo k poškození. Ryba, která byla vytažena na břeh, podebrána, poškozena příliš hlubokým zaseknutím nástrahy, stiskem, nebo jinak, nesmí být vrácena zpět do vody. Lovící je povinen si tuto rybu ponechat a zaplatit podle druhu a velikosti.
 • Povinná výbava lovce je: pean, podběrák, háčky bez protihrotů,při přívlači vezírek popřípadě jiné nářadí na uchování ryb.
 • Ryby,které si chce lovec ponechat zapíše do odlovenky a uloží zabité do igelitové tašky,která se po konci lovu zváží a varovnáme se.
 • Kucháni zakoupené ryby je povoleno jen na určeném místě, jinde je tato činnost zakázána. Lovec si po sobě uklidí a vše vrátí do původního stavu.
 • Na vyzvání lovec předloží ke kontrole svá zavazadla.

 • Účastník lovu nesmí po sobě nechat volně ležící odpadky. Odpadky je nutné odložit do připravených pytlů.
 • Při nedodržení jakékoliv části těchto pravidel, budete vykázáni ze soukromého pozemku a to bez finanční náhrady!!!
 • Při odchodu je nutné vrátit odlovenku se zapsanými úlovky.
 • KOUPÍ ODLOVENKY SOUHLASÍM S DODRŽOVÁNÍM VÝŠE UVEDENÝCH PRAVIDEL!!!